E-WIRING

Pomiary instalacji elektrycznych

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

O aktualne protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej może zapytać Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nie warto więc ryzykować nałożenia wysokich kar po zapłaceniu których i tak będziemy zmuszeni przeprowadzić konieczne przeglądy – w żaden sposób się to nie opłaca.

Wykonujemy przeglądy elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, szpitalach, szkołach. Po zakończonych pomiarach przekazujemy niezbędne protokoły potrzebne do okazania podczas kontroli. Do wykonania pomiarów używamy jedynie atestowanych narzędzi z aktualną legalizacją i sprawdzonych programów komputerowych, dzięki czemu dokumenty są przejrzyste i czytelne